BEDRIFTS TJENESTER

BEDRIFTSUTVIKLING

Hvem er våre kunder innen bedriftstjenester?


* etablerte gründere

* selvstendig næringsdrivende

* smb-bedrifter 

* organisasjoner

* idrettslag 

* handelstandsforeninger

    

Hva har de fleste av disse til felles?  

Ulike utfordringer som skaper 

følgeutfordringer vedrørende 

* vekst

* økt kundemasse

* lønnsomhet

* synlighet 

* innovasjon

GRÜNDER TJENESTER

GRÜNDERSKAP ER KREVENDE

DE FLESTE GRÜNDERSKAP SOM STREVER, OPPGIR 

MANGLENDE RESSURSER SOM EN AV HOVEDÅRSAKENE.

VI TILBYR TJENESTER SOM ER TIDSBESPARENDE, 

EFFEKTIVE OG ØKONOMISK GUNSTIGE.