Oversettelse og tolketjenester

Om våre oversettelse og tolketjenester

Verden har blitt mindre, og mange bedrifter ønsker å nå ut til et bredt marked og store kundegrupper.

- Vår påstand er at om man som bedrift har en synlig og praktisk tilnærming til et stort og flerspråklig marked, vil man treffe et svært positivt innstilt marked.


Vi bidrar med oversettelser av tekster og websider samt tolketjenester 

Tjenesten leverer vi til gründerbedrifter, privat næringsliv og privat personer - etter behov.


Det er mulig å benytte tjenestene etter behov eller ved å opprette faste avtaler. 

Om våre oversettere og tolker

Vi har svært kompetente oversettere og tolker som enten er 


* norske og har tidligere jobbet profesjonelt med det aktuelle språket de oversetter / tolker


* norske eller bor i Norge og forstår, snakker og skriver norsk flytende eller svært godt, i tillegg til sitt eget språk som de oversetter eller tolker.


Vi tilbyr oversettelser og tolketjenester i blant annet:

* norsk 

* engelsk 

* tysk 

* polsk 

* spansk

* arabisk 

* kurdisk 

* urdu 

* afghansk (pashto og dari ) 

* russisk 

* kinesisk (mandarin, kantonesisk og wu ) 

* persisk 

* m.fl. 

Når har man behov for oversettelser og tolketjeneste?

* Oversettelser av dokumenter eller websider

* Oversettelser av presentasjoner

* Oversettelser av brev, søknader og CV`er

* Oversettelser av sikkerhetsinstrukser

* Tolketjenester i kundemøter

* Tolketjenester i møter med skole /barnehager / foreldre

* Tolketjenester i møte med offentlige etater

* Tolketjenester ved sykehusinnleggelser eller legebesøk

* Tolketjenester som kan hjelpe deg med riktig uttale av et språk du håndterer greit.

* Tolketjenester for offentlige etater, NAV, politi, helsevesen, skole og barnehager