HVA GJØR VI FOR GRÜNDERE?

VI HJELPER DEG TIL EN EFFEKTIV OG LØNNSOM GRÜNDERTILVÆRELSE

Gründerverden er ofte preget av mangelfulle ressurser og lite økonomisk backing.
Resultat av dette er at mange gründerprosjekter faller fra før 

de realiseres - ofte uten å ha fått testet markedet sitt over tid.


Vi hjelper gründere med 

* produksjon av forretningsplan
* gjennomføring av praktiske oppgaver
* å skape forutsigbarhet i gründerskapet 
* tidseffektive, økonomiske investeringer
* å sikre veloverveide beslutninger.
* bedre synlighet og markedsføring
* identifisere markedet for oppdragsgivere.
* investormatch 

 
VÅRE GRÜNDERTJENESTER
I samarbeid med mentorer og samarbeidspartnere, leverer vi
tidsbesparende, praktiske og kostnadsbevisste tjenester etter skreddersøm.

VÅRE PRISER

Gründere må ha skarpt  kostnadsfokus, og våre tjenester har derfor fastpris, for å sikre 

en tidseffektiv og økonomisk forutsigbar prosess for våre kunder.