Om InventInvest

BAKGRUNN

INVENTINVEST er et produkt levert av By Paddon.


VÅRT  TEAM

InventInvest er skapt av et globalt team bestående av erfarne ressurser fra ulike markeder og geografier.

Sammen har vi skapt et innovativt konsept hvor vi fjerner rollen som bedriftsrådgiver og erstatter den med en aktiv funksjon som bedriftsutvikler, hvor fokus er på å bidra til lønnsomme, effektive og målbare suksessfaktorer

for våre kunder.


VÅR AGENDA ER ENKEL:

" We turn your challenges, business-ideas, dreams and passions into profitable business concepts "

KORT SAGT:

We turn your efforts into profits.

VÅRE LØSNINGER OG DIN UTFORDRING - VÅR FELLES SUKSESSFAKTOR

VELKOMMEN TIL OSS!

Tone Line Paddon

Daglig Leder - InventInvest Team Norway


Vår suksessfaktor er ingen A4 - one size fits all.....

Kun ved å virkelig forstå deres utfordringer, målgruppe og endelige mål, 

vil vi kunne bidra til deres dedikerte måloppnåelse.


Vi møter våre kunders utfordringer med erfaring og markedskunnskap.

Vi løser kundenes utfordringer strategisk, med fokus på lønnsomhet og målbare resultater.

Christopher J

Partneransvarlig - InventInvest Team Norway

Vi er opptatt av å skape gode, solide løsninger som løser 

våre kunders ulike utfordringer.


InventInvest tenker annerledes og løser oppgaver på en 

litt annen måte enn andre.

Dette er en av såre suksessfaktorer - som vi overfører 

til våre kunder gjennom våre oppdrag.TEAMET

VÅRT TEAM BESTÅR AV TOTALT 38 RESSURSER FORDELT PÅ ERFARING FRA ULIKE MARKEDER OG GEOGRAFIER.

HOS TEAM NORGE, TREFFER DU OGSÅ MARIUS, CAROLINE, STEVE IDA, MICHAEL OG HANNE.

KONTAKT OSS GJERNE, OG FORTELL HVORDAN VI KAN HJELPE DEG OG DIN BEDRIFT.