BEDRIFTS UTVIKLING

Våre strategier og skreddersydde CTA-tiltak løser dine utfordringer

Kunder som benytter seg av vår Bedriftsutvikling er

* små og mellomstore bedrifter

* handelsstandsforeninger

* næringsråd/ -foreninger

* organisasjoner

* idrettslag

++


Vi hjelper våre kunder med blant annet 

* økt synlighet

* økt lønnsomhet

* økt kundelojalitet

* bedre kundedialog

* tydelig profilering

*etablere bredere 

markedsforståelse 

og -potensiale


* Absolutt konfidensialitet rundt prosjektene garanteres.

GRÜNDER COACHING

Generelle råd kan ofte bli dyre...

Flere gründere beskriver gründerlivsstilen, som å dytte en kampestein til toppen av et fjell 

- helt alene. 

I konstant motbakke, men med urokkelig tro på at de skal nå toppen.


Gründere fungerer i praksis lenge som en hel bedrift på egen hånd, et godt stykke inn i gründerskapet.

Dette kan ofte by på utfordringer, når det gjelder avgjørelser som skal tas, praktiske oppgaver 

som må løses eller ressurser som må dekkes.


VI FORSTÅR gründertilværelsen, vårt totale team består av 

SVÆRT ERFARNE GRÜNDERE som bidrar med 

LØSNINGSORIENTERT og TIDSEFFEKTIV RÅDGIVNING.


Kontakt oss, og fortell hva akkurat du har behov for i ditt gründerprosjekt.